Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
14. február 2020 skúška Tepelné čerpadlá Šamorín 1 1  Nie

Komentár

Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá od 09.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2758 Igor Maco Ing.