Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. november 2020 skúška F plyny I, II Štúrovo 1 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9042 István Kis