Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. február 2021 skúška Tepelné čerpadlá 4 4  Nie

Komentár

Opakovaná skúška EHPA na Tepelné čerpadlá

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9649 Maximilian Bene
3851 Miroslav Ročkai
9737 Attila Somogyi
9738 Roman Ulrich Ing.