Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. apríl 2021 skúška F plyny II 0 0  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly