Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
21. máj 2021 skúška F plyny II 10 1  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9698 Michal Borovica