Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
26. august 2021 skúška F plyny I, II Štúrovo 1 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
6416 Lajos Kádas