Správy 2/2024

Staršie vydania

Coneco
Daikin CE
vstupenka Rácioenergia
Valné zhromaždenie, dni novej techniky, program
Rok 2023 priniesol právne normy ovplyvňujúce chladenie a TČ
Vzdelávanie sa prirodzene pretaví aj do vedy a výskumu
Webová verzia Leaklogu – 6. apríl v Šamoríne
Oceníme zhodnotenie chladiva
Záznam z predstavenstva Zväzu
Účet za rok 2023 a plán 2024
Vyhodnotenie a návrh uznesení na valné zhromaždenie 22.3.2024
Online školenie k štatistike chladív, TČ a odporúčaný cenník chladiara
Porada ku dotačným programom SIEA a SAŽP
Je odpadné teplo obnoviteľná energia podľa Smernice 2023/2413
Články Zväz vystavuje na Rácioenergii
Reverzácia chladiacich okruhov v tepelných čerpadlách
Program konferencií IIR a SZCHKT na STU v Bratislave
Peter von Rittinger absolvent z Banskej Štiavnice skonštruoval TČ
Informácie Zdenka a Peter tentokrát o diagnostike split klimatizácie
Predstavujeme ekologické tepelné čerpadlá
Chladivo R161 (fluoretán C2H4 s GWP=12)
Z diskusií o novom nariadení o F plynoch s platnosťou od apríla 2024
Spätné ventily pre reverzné systémy klimatizácie a tepelných čerp.
Chillventa a Sinop
TeploZima