Správy 5/2012

Staršie vydania

Informácie:
- Klimastav
- CS-Mtrade
- Obsah
- Pripravujeme
- Nový leaklog 0.9.8
- Poďte sa nami na Chillventu
- Carrier Nitra ponúka zamestnanie
- Program konferencie Sitno´2012
- Ponuka služieb Zväzu na konferencii
- Súdili nás v Bonne za F plyny
- Stretnutie v Nemčičkách
- Konferencia o nízkoteplotnom vykurovaní
- Novinky na úseku nakladania s elektrodpadom
- VDKF päťdesiatročné
- Fórum ZSVTS
- Konferencia Energetika 2012

Články:
- Zdeněk Čejka: Regulácia kondenzačného tlaku
- DTN
- Slovklima
- Karol Ferstl, Michal Masaryk: Adiabatické chladenie

Informácie:
- Alfaco informuje 164
- Z valného zhromaždenia EHPA
- Fórum EHPA
- Tittl
- Sinop
- Alfaco

Správy 5/2012

8.8.2012, Peter Tomlein