Správy 1/2018

Staršie vydania

Kovoslužba Aircond
Pripravujeme
Valné zhromaždenie si pripomenie 25 rokov Zväzu
Kandidátka predstavenstva
Ponúkli sme aktualizačné školenie
Školenie a skúšky na kategóriu I, II, III a mobklim
Školenie na VTZ plynové
Kontroly klimatizačných zariadení
Educom vzdelávacia komisia pri EHPA
Life Real Alternatives – európsky projekt
Jesenné rokovanie AREA
Stretnutie odborníkov DAIKIN na používanie noriem v praxi
EÚ phase down je ambicióznejšie ako z Kigali
SOŠT Zlaté Moravce
Ponuka na spoluvystavovanie so Zväzom na Rácioenergii
Podajte návrhy na ocenenia do 31.1. 2018
Norma EN13313 na odbornú spôsobilosť chladiara
Ktoré výrobky sú ovplyvnené Ekodizajnom.
Certifikácia v Chorvátsku
Právne a technické normy a bezpečnosť
Obsahy časopisov, zborníkov, Späť k základom, príručky, inzercií
Alfaco informuje