Správy 6/2018

Staršie vydania

Pripravujeme
Konferencia 24-26.10. 2018 v hoteli Patria
Prihláste sa na Chillventu
Z porady dodávateľov veľkých tepelných čerpadiel
EHPA ocenenie tepelným čerpadlám Wamak
Technická stredná škola s odborom mechanik CHZ vo Viedni
Voľby NAJ realizácie v rokoch 1993-2018
Odborný program konferencie v hoteli Patria
Spoločenský program konferencie v hoteli Patria
NAJ realizácia a spomienka na Ing. Petra Manasa
SOŠT Zlaté Moravce
Klimaticky priaznivé chladenie v supermarkete v Jordánsku
Školenie na Mobklim. Dar REHAU Auréliu
Jarné rokovanie AREA
Nemecko, Švédsko, Rakúsko chcú meniť kvóty
Sľubné využitie elektrokalorického efektu
Danfoss školí na nové technológie
Alfaco informuje 215 a 216