Správy 1/2021

Staršie vydania

CSMtrade
LEnergy
Pripravujeme, kooptácia do predstavenstva Zväzu, ponuka školení
Obzrime sa za rokom 2020
Porada ku operačným programom a ku zelenej v domácnostiach
Čo je za prudkým nárastom obnoviteľnej energie
Ponuka s alternatívou online
Určovanie stupňa inteligentnej pripravenosti budov
SAPI na HOPI – cieľom je zelený vodík
Záznam z predstavenstva Zväzu
Ekonomická situácia v našom odbore v čase pandéme
Svet mazania
Chladivá a výpočty dovolených náplní chladiva
Lobby IIR konferencie o kompresoroch a chladivách
Konverzia dekarbonizovanej elektriny na teplo
Tepelné čerpadlá a emisné povolenky
Obsahy časopisov 1-8/2020
Záznam zo zasadnutia SR CO CHKT – 10 rokov činnosti rady
V Španielsku zachytili 19 ton ilegálneho chladiva
Ekodizajn a energetické štítky
Alfaco informuje
Alfaco
Sinop
Alfa
TeploZima