Správy 2/2021

Staršie vydania

Linde
Sinop Alfa
Obsah
Pripravujeme - ponuka školení, podujatí
Sme členmi platformy: Budovy pre budúcnosť
27. valné zhromaždenie online - videokonferencia
Web Leaklog 10. apríla
Oceníme zhodnotenie chladiva
Z predstavenstva, vyhodnotenie, návrh uznesení, účet 2020, plán
Vývoj cien chladív podľa Okorecherche
Jubilant Bc. Jaroslav Zoldfay
Skúšky podľa Nar. 2015/2067/EÚ sú online
Tvorí sa plán obnovy – tepelné čerpadlá sú v ňom integrované
Kovoslužba
10. IIR konferencia o kompresoroch a chladivách bola online
LEnergy kondenzačné jednotky a chladiace veže
Prezenčné skúšky na kategóriu I a II september 2020
Virtuálne školenie a skúšky na kategóriu I a II november 2020
GIZ odborné zázemie pre školenia a certifikáciu UNEP
Horľavosť, limity náplní, silné, slabé stránky, R404A a jeho alternatívne chladivá v obchodnom chladení
GIZ kvalifikačná schéma znalosti, zručnosti na báze Nar. 2015/2067
Alfaco informuje č. 240, Alfaco
KlimaMarket
TeploZima