Správy 4/2021

Staršie vydania

MSTrade
LEnergy
Pripravujeme - ponuka školení
Online valné zhromaždenie o zákone 26.3.2021
Pripravuje sa revízia Nar. 517/2014/EÚ – sústreďujú sa pripomienky
Z rokovania na online valnom zhromaždení 26.3. 2021
Diskutujú prezident a viceprezident Zväzu
Diskutujú členovia predstavenstva Zväzu
Z diskusie na školení Leaklog z 10. apríla
Stropné limity náplní chladív – základom sú limity na propán
Konferencia 20.-22.10. 2019 v Tatranskej Lomnici
Kovoslužba
Ponuka vzdelávania a rekvalifikácie pre chladiarenský obor
Hodnota za peniaze – tepelné čerpadlá ako prvé
I.T. -servis klimatizácie a komponenty
Základy výmeny tepla podľa Danfoss
Výroba, konštrukcie, skúšky rúrkových výmenníkov tepla
Výroba doskových výmenníkov tepla
Tlakové straty a distribúcia v doskových výmenníkoch
Sauermann kondenzačné čerpadlá
Alfaco informuje 243
Sinop Alfa
Elektro Klima NZ
TeploZima