Správy 7/2021

Staršie vydania

CSMtrade
Sinop Alfa
Obsah
Pripravujeme, ponuka školení, konferencie
Program konferencie v hoteli Slovan 20.-22.10. 2021
MŽP prieskum realizovaný podľa §5b zákona č. 210/2019 Z.z.
Blahoželáme jubilantom
Ing. Milan Kozický má 60 rokov
Balík Fit for 55 má priniesť rast počtu inštalácií TČ
Porada k podpore TČ k dotáciám cez SAŽP pri obnove budov
MDVaRR navrhlo znížiť požiadavky na ECB
Optimálny technický systém budov podľa EPBD
R32 v ohrození – IPCC zvýšilo GWP chladiva R32
Green cool – minimalizujme tvorbu TFA
EFCTC k zaradeniu HFCs do PFAS a REACH 21 R23 má náhradu R473A. R23 sa môže tvoriť rozkladom R1234ze
STN EN 378-1 verzus vyhláška č. 94/2004 verzia 225/2012 Z.z. 24 Protipožiarna bezpečnosť pri skladovaní a použití nových chladív 25 Skúšky na kategóriu I podľa Nar. 2015/2067/EÚ 39
40 Perspektíva domáceho chladenia – index udržateľnosti potravín
Z výkonného výboru IIR a z komisií E1 a E2
Alfaco informuje
Alfaco Dittl Metal TeploZima