Newspaper

Vyberte rok vydania: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Správy 8/2012

Informácie:
- GEA Heat Exchangers
- Sinop
- Obsah
- Pripravujeme
- Obnovenie platnosti osvedčenia je jednoduché
- Konferencie Sitno´2012 ako odborná a spoločenská udalosť
- Zborníky na kľúči. Zo servisnej sekcie. Na konferencii sme ponúkli
- Elektroodpad
- Prietokomer potrebný?
- Izoentropická účinnosť do výpočtu prietoku chladiva nevstupuje!
- Plyn ako plyn
- Pani Porucha a tombola
- Štítky kvality Wamaku
- Zasadnutie SV IIR
- Športová olympiáda

Články:
- Ing. Pavel Halabala: Smernica ErP
- DTN a Slovklima
- Ruman, Šustek, Tomlein: Prevádzkové a investičné náklady sacieho a výtlačného potrubia
- Ing. Jaroslav Kmoch: Aplikácie termokamier
- Michal Tomlein: Obnovovanie platnosti osvedčení podľa zákona

Kolektív:
- Čo sme vždy chceli vedieť
- Odborne o ventilátoroch
- Diskutujeme ku uvádzaniu okruhov do prevádzky

Informácie:
- Tepelné čerpadlá. Zo zasadnutia Rady ZSVTS
- Alfaco informuje 146. Za Prof. Hemzalom
- Obnovenie certifikátu je jednoduché. Ponuka na Climatherm.
- VKV
- Alfaco

Správy 7/2012

Informácie:
- Alfaco
- EDT
- Obsah
- Ako sa registrovať. Pripravujeme
- Chillventa 2012 a jej témy
- Boli sme na Chillvente
- Slovenská účasť na Chillvente a súťaž chladiarov
- Zmeny v ln p-h diagrame a prístroje na diagnostiku
- Premenlivé a stále otáčky kompresora
- ASERCOM má 20 rokov
- EHPA – vzdelávacia komisia a certifikácia
- SIEA - Energetická efektívnosť a OZE podľa technických noriem
- Panelová diskusia k normám. Normy STN EN 15450 a 15316 4-2
- Detekcia úniku

Články:
- Ing. Naďa Červenková: Skúšanie a hodnotenie tepelných čerpadiel
- Nový zákon o ozón poškodzujúcich látkach
- Nový zákon na kontroly klimatizačných zariadení
- Ing. Luděk Klazar: Meranie tepelných čerpadiel a závislosť TF-Δt

Informácie:
- AREA – valné zhromaždenie
- Smernica o energetickej efektívnosti
- Novelizácia Nariadenia o F plynoch
- AREA podporuje predaj chladív len certifikovaným organizáciám
- PED, chladivá s nízkym GWP, práca s mládežou
- Alfaco informuje 148
- SINOP
- GEA Grasso
- GEA Goedhardt

Správy 6/2012

Informácie:
- Tittl
- CSMTRADE
- Obsah
- Carrier
- Trane
- Najbližšie podujatia
- Diskutujeme k uvádzaniu chladiacich okruhov do prevádzky
- Delegované nariadenie komisie (EÚ) č. 626/2011
- Pripomienkovali sme návrh zákona o odpadoch
- Za podzemnú vodu nw energetické zhodnotenie sa neplatí
- Energetické fórum v Mikulove
- Školenie na kategóriu MobKlim v Prešove
- Výkonný výbor IIR
- Chladenie v pozberových technológiách
- Tajomstvo energie

Články:
- Dr. Karin Jahn, Anika Hagemeier: Chladné pivo pre horúce dni
- DTN
- Slovklima
- Ing. Miloš Lain, Ph.D: Chladiace faktory klimatizačných systémov a ich zlepšovanie
- Ing. Rainer Gosse-Kracht: Zvýšenie účinnosti pri čiastočnom zaťažení

Informácie:
- Alfaco informuje 147
- Jubileum Luďka Klazara
- Blahoželáme naším jubilantom
- Schiessl
- Sinop
- Güntner

Správy 5/2012

Informácie:
- Klimastav
- CS-Mtrade
- Obsah
- Pripravujeme
- Nový leaklog 0.9.8
- Poďte sa nami na Chillventu
- Carrier Nitra ponúka zamestnanie
- Program konferencie Sitno´2012
- Ponuka služieb Zväzu na konferencii
- Súdili nás v Bonne za F plyny
- Stretnutie v Nemčičkách
- Konferencia o nízkoteplotnom vykurovaní
- Novinky na úseku nakladania s elektrodpadom
- VDKF päťdesiatročné
- Fórum ZSVTS
- Konferencia Energetika 2012

Články:
- Zdeněk Čejka: Regulácia kondenzačného tlaku
- DTN
- Slovklima
- Karol Ferstl, Michal Masaryk: Adiabatické chladenie

Informácie:
- Alfaco informuje 164
- Z valného zhromaždenia EHPA
- Fórum EHPA
- Tittl
- Sinop
- Alfaco

Správy 4/2012

Informácie:
- ABC KLIMA
- Sinop Alfa
- Obsah
- Výzva na prednášky Sitno´2012
- Akreditované školenie na tepelné čerpadlá
- Školenie a skúšky v Rovinke
- Vyrobili sme pracovisko na tlakové skúšky
- Seminár JDK
- Zo zasadnutia Rady ZSVTS
- AREA hodnotí vývoj obratu v branži pozitívne
- Zmesi s metylchloridom
- Príprava servisu na R32 a R1234ye
- Elektroodpad, PED, prírodné chladivá

Články:
- Kolektív: Čo ste vždy chceli vedieť
- Fritech
- Holger Kühl: Meranie výkonov chladiacich zariadení
- Baxa Róbert: Vplyv regulácie kondenzátora na chod chladiaceho zariadenia
- Peter Interholz: Spájkovanie II
- Kolektív: Segmenty trhu chladiacej techniky
- Alfaco informuje
- DTN
- Slovklima

Informácie:
- RK Slovakia a Beijer company
- Whirlpool
- Gea Heat Exchangers

Správy 3/2012

Informácie:
- GEA Goedhardt
- Whirlpoool
- Obsah
- Sinop Alfa
- Z valného zhromaždenia
- Nosné témy
- Uznesenie
- Zo seminára o chladivách
- Z porady výrobcov tepelných čerpadiel
- Náš stánok na Climatherme
- Život na stánku
- Ocenenia na Rácioenergii

Články
- Dr. Karin Jahn: Tepelné čerpadlá s prírodnými chladivami
- Doc. Ing. Peter Tomlein: Čisté uhľovodíky a servisné zabezpečenie
- Ing. Libor Novák: R290 – použitie v praxi
- DTN
- Slovklima Deimos
- Ing. Ľubomír Maník: Vyhláška 508/2009 Z.z. vo vzťahu ku nebezpečným chladivám
- Prof. Ing. Václav Havelský: Tepelné čerpadlá s CO2

Informácie:
- Alfaco informuje 143
- RK Slovakia
- CSMTRADE
- Frosttechnika
- Príloha: Výzva na prednášky Sitno´2012

Správy 2/2012

Informácie:
- Coneco
- Stiebel Eltron
- Obsah
- Pozvánka na Valné zhromaždenie
- Zväz na Climatherme
- Záznam z predstavenstva
- Účet za rok 2011 a plán na rok 2012
- Vyhodnotenie plnenia a návrh uznesení z valného zhromaždenia
- Rokovanie predstavenstva
- Predstavenstvo k usmerneniu MŽP o odpadoch
- Oceníme zhodnotenie chladiva
- Zo seminára na Aquatherme
- Školenie v Rovinke
- Leaklog a firemný server
- Skúšky v Štúrove

Články:
- Kolektív STEK: Zníženie emisií z 20 na 3,5 %
- Prof. Joachim Paul: Kam kráčaš tepelné čerpadlo?
- Slovklima a DTN
- Ing. Adam Brestovský: Efektívnejšie využitie solárnej energie tepelným čerpadlom
- Peter Botek: Adiabatické chladenie vzduchu
- Ing. Vladimír Hrych: Elektronické expanzné ventily Carel

Informácie:
- Tepelné čerpadlá na zámkoch
- Podpora plynových tepelných čerpadiel Ekofondom
- Alfaco informuje 141, 142
- RK Slovakia
- Viessmann
- CS MTRADE

Správy 1/2012

Informácie:
- Aquatherm
- Ziehl-Abegg
- Obsah
- Certifikujte sa
- DTN
- Posledné oznámenie podľa zákona 76/1998 Z.z.
- Slovklima Deimos
- Oznamovanie výrobkov
- HFCs chladivá v nemilosti politikov
- Zápis z predstavenstva Zväzu
- Poďakovanie za rok 2011
- Zníženie emisií CO2 v EÚ
- Inžinierska cena SKSI 2010/2011
- Povinnosti dovozcov pri recyklácii výrobkov
- Veľké zariadenia ako odpady
- Školenia a skúšky na SF6 v US Steel Košice
- Školenia a skúšky na MobKlim v Rovinke
- Školenia a skúšky na kategórie I a II v Rovinke
- Technická normalizačná komisia 59

Články:
- Technická normalizačná komisia 81
- Ing. Božena Hranaiová: Normy pre klimatizačnú a vetraciu techniku
- Ing. Róbert Bendis: Normy pre chladiacu techniku
- Pastorkalt
- Obsahy 2011

Informácie:
- Konferencia na Aquatherme v Prahe
- Alfaco informuje 140
- RK Slovakia
- Sinop
- Danfoss