Veľké tepelné čerpadlá s prírodnými chladivami, moderuje Peter Tomlein

Pontoon, Bratislava
27.10.2022, 10:30 - 12:00 (Central European Time)

Back to lobby

Generálny partner

Generálny sponzor

Vaillant, Skalica

Platinový sponzor

CAREL spol. s r.o.

Zlatý sponzor

Strieborný sponzor

Patrón

Mediálny partner

Jaga

Organizátor