Príspevok

ZDROJE CHLADU A TEPLA PRE VZT JEDNOTKY V TRNAVE

Sekcia: Veľké tepelné čerpadlá s prírodnými chladivami, moderuje Peter Tomlein

Stav prijatia: Nebol spracovaný

Autori
Meno Organizácia  
Jaroslav Široký, Ing. Trane

Abstrakt

Zdroj chladu pre letnú prevádzku a zdroj tepla pre prechodové a zimné obdobie, zariadenie CXAF.
Pracuje v kombinácii s existujúcim vykurovacím systémom napojeným na plynovú kotolňu.

Kľúčové slová