Termíny

Registrácia

Registrácia: 9.9.2022 – 20.10.2022
Zľavnená registrácia do: 25.9.2022

Príspevky

Vkladanie abstraktov: 4.6.2022 – 4.11.2022
Posudzovanie abstraktov končí: 4.11.2022
Vkladanie príspevkov končí: 4.11.2022
Posudzovanie príspevkov končí: 4.11.2022
Vkladanie opravených príspevkov končí: 4.11.2022
Posudzovanie opravených príspevkov končí: 4.11.2022