Termíny

Registrácia

Registrácia: 20.11.2020 – 30.12.2020
Zľavnená registrácia do: 10.12.2020

Príspevky

Vkladanie abstraktov: 20.9.2019 – 25.9.2020
Posudzovanie abstraktov končí: 20.9.2020
Vkladanie príspevkov končí: 30.10.2020
Posudzovanie príspevkov končí: 25.11.2020
Vkladanie opravených príspevkov končí: 10.12.2020
Posudzovanie opravených príspevkov končí: 20.12.2020