Porada ku operačným programom Slovensko vo Vaillante v Senici

Registrujte sa na poradu sa na 17.1.2023 na www.szchkt.org, kliknite na udalosti, tepelné čerpadlá a klimatizácia a registrujte sa. Získate informácie ku dotáciám tepelných čerpadiel v rámci súčasných i budúcich operačných programov Zelená domácnostiam, Program Slovensko a Obnov dom  od:

Kvetoslavy Šoltésovej, zástupcov SIEA a SAŽP

 

V údolí výroby tepelných čerpadiel

Naše firmy síce nie sú poberateľmi dotácií, ale sú v kontakte s tými, ktorí sa rozhodujú o svojich energetických stratégiách, riešia problémy energetickej náročnosti budov, zabezpečenia vysokúčinnej kogeneračnej výroby tepla a elektriny, energetickej efektívnosti priemyselnej výroby a podobne. Súčasnosť je nabitá ponukou dotácií a na druhej strane chýbajú správne energetické stratégie, ktoré by vyústili do projektov. Tlak právnych noriem je značný a majitelia musia konať. Ak sa rozhodnú pre tepelné čerpadlá, chybu rozhodne neurobia.

 

Neváhajte sa a registrujte sa na www.szchkt.org

Program porady 17. januára 2024 :

09:00 Registrácia- prehliadka závodu Vaillant

10:00 Štatistika tepelných čerpadiel pokyny k vyplňovaniu tabuliek

10:15 Program Slovensko na podporu tepelných čerpadiel

11:00 Kontroly energetickej efektívnosti klimatizácie a tepelných čerpadiel

11:15 Diskusia k podmienkam dotácií

11:30 Administratívne zabezpečenie programu Obnov Dom

12:30 Realizácia programu Obnov Dom

12:45 Diskusia k podmienkam dotácií

13:00 Obed a Záver

14:00 a záver

 

Podujatie:    s účasťou SIEA a SAŽP

Čas:              09:00-14:30

Miesto:        Vaillant, Senica

 

Náplň prednášok SIEA a SAŽP

Samostatné prednášky budú venované zdrojom financovania projektov v tejto oblasti a predstavený bude aj nový modul pre energetický audit v Informačnom systéme energetickej efektívnosti, ktorý umožňuje zadávať a systematizovať údaje o spotrebe.

Súčasťou podujatia budú aj príklady dobrých riešení z praxe a priestor bude aj na diskusiu.

Podľa čerstvých údajov Eurostatu Slovensko patrí medzi 14 štátov EÚ, ktoré cieľ pre rok 2020 splnili už v roku 2019. To však nestačí na splnenie cieľa 55 % zníženia emisií CO2 do roku 2030 voči roku 1990. A tak do hry sa snaží vstúpiť obchodovanie s emisiami aj pre budovy a dopravu pod názvom ETS 2, ktorý by mal podporiť zelené technológie.

Slovensko zároveň podľa Eurostatu vykázalo v roku 2020 najvyšší 19,7 % podiel OZE v rámci regiónu V4: v Česku OZE dosiahli na celkovej energetickej spotrebe podiel 16,24 %, v Maďarsku 12,61 % a v Poľsku 12,16 %.                                                                                     PT