Virtual Lobby

Welcome to the virtual lobby for Medzinárodná servisná konferencia na STU v Bratislave!

Here you can choose from one of the sessions below and join the presenters at the planned time slots. You will also be able to access recorded presentations after the conference.

All times are given in Central European Time.

9.9.2024

Plenárne prednášky v anglickom jazyku na IIR konferencii kompresory a chladivá

Poslucháreň S II, 15:00 – 18:00

Open session room

10.9.2024

Požiarna bezpečnosť s chladivami

Poslucháreň S I, prvé poschodie, 09:00 – 10:00

Open session room

Príspevky
Bezpečnosť a havárie chladiacich zariadení s horľavými chladivami pri servise
Presented by Peter Tomlein
Nebezpečenstvo horľavých chladív z pohľadu výbušnosti
Presented by Richard Kuracina, Doc.Ing.PhD.
Podmínky instalace chladicích zařízení s vysoce hořlavými chladivy v současné legislativě.
Presented by Marian Formánek, Ing. PhD.
Požiarna bezpečnosť stavieb
Presented by Ján Kandráč, Ing. CSc.

Inžinierske štúdium na SjF ÚESZ smer chladiaca technika moderuje Prof. Masaryk

Poslucháreň S I, 10:30 – 12:00

Open session room

Príspevky
Najlepšie študentské práce v chladiacej technike
Presented by Peter Tomlein, Doc. Ing. PhD
Skúsenosti s vývojom chladiacich systémov na ÚESZ
Presented by Michal Masaryk, Prof. PhD.
Součastnost a budouci vize a plany Ústavu techniky prostředí, Fakulty strojní ČVÚT
Presented by Vladimír Šulc, Ing., PhD.
Výpočty pri navrhovaní chladiacej techniky
Presented by Miroslav Petrák, Doc. Ing. PhD.
Zameranie štúdia chladiacej techniky na VÚT Brno
Presented by Jiří Hejčík, Ing. PhD.

Chladivá v novom Nariadení a vzdelávanie moderuje Ing. Orovnický

Poslucháreň S1, 13:00 – 14:30

Open session room

Príspevky
Kompresory a chladivá v elektronickom záznamníku Leaklog
Presented by Peter Tomlein, Doc. Ing. PhD.
Zmeny v zákone o chladivách splnia požiadavky nového Nariadenia o F plynoch
Presented by
Začlenenie tepelných čerpadiel do vzdelávacieho systému
Presented by Branislav Hadár , Ing.
Nedostatok kvalifikovaných odborníkov na opravy systémov chladenia a tepelných čerpadiel
Presented by Ivan Lobík
Vzdelávanie v oblasti chladenia, klimatizácie a tepelných čerpadiel
Presented by Róbert Pallya, Mgr.

Tepelné čerpadlá a servis chladiacich okruhov

Poslucháreň S I, prvé poschodie, 15:00 – 16:30

Open session room

Príspevky
Bariéry a priestor pri presadzovaní tepelných čerpadiel
Presented by Vladimir Orovnicky, Ing.
Tepelné čerpadlá v systéme kombinovanej výroby tepla a chladu
Presented by Emil Izakovič, Ing.
Technické riešenia využitia kondenzačného tepla
Presented by Ivan Lobík
Prevádzkový servis malých a stredných chladiacich zariadení
Presented by Martin Valent, Ing.
Prevádzkové skúsenosti pri servise veľkých chladiacich zariadení
Presented by Viktor Spevák, Ing.
Chladiace zariadenie s chladivom R1234ze s turbokompresormi hlukovo odizolovaných
Presented by Jaroslav Široký, Ing.

11.9.2024

Compressors, Refrigerants, Oils, Technologies

STU SjF poslucháreň SII, 09:00 – 10:30

Open session room

Conclusions and IIR conference closing

Poslucháreň S I, 10:30 – 11:00

Open session room