Príspevok

Decentralizácia tepelného hospodárstva v Tatravagónke Poprad

Sekcia: Veľké tepelné čerpadlá s prírodnými chladivami, moderuje Peter Tomlein

Stav prijatia: Nebol spracovaný

Autori
Meno Organizácia  
Alexej Hyža

Abstrakt

V rámci projektu decentralizácie a zvýšenia efektívnosti systému vykurovania boli do systému UK začlenené 2ks vysokoteplotných tepelných čerpadiel vzduch-voda, AQUACIAT CALEO TD 150, ktoré slúžia primárne na ohrev TV.

Kľúčové slová