Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

IČO: 151882
Ulica: Lamačská cesta 7315/8A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

Webová stránka: