Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: KLIMATECH, s.r.o.

IČO: 31419101
Ulica: Vajanského 58
Mesto: Piešťany
PSČ: 921 01

Webová stránka: www.klima.sk