Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Chladiarenský servis František Janoviak

IČO: 40606422
Ulica: Hlavná 19/13
Mesto: Klin
PSČ: 029 41

Webová stránka: