Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Daniel Šlik

IČO: 45669813
Ulica: Winterova 1760/26
Mesto: Piešťany
PSČ: 9201

Webová stránka: