Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: KLIMA-KOV s.r.o.

IČO: 46239961
Ulica: Komenského 9
Mesto: skalica
PSČ: 90901

Webová stránka: www.klimakov.eu