ESM Yzamer enrgetické služby a monitoring s.r.o.

Názov firmy: ESM Yzamer enrgetické služby a monitoring s.r.o.
IČO firmy: 36226904

Ulica: Skladová 2B
Mesto: Trnava
PSČ: 917 01

Webová stránka: www.yzamer.sk

Certifikát na F plyny

Spoločnosť ESM Yzamer enrgetické služby a monitoring s.r.o. je nositeľom certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. § 6(3) pre kategóriu I.

Dátumy pridelenia certifikátov na F plyny

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 29.1.2024 30.1.2024
2022 30.1.2023 30.1.2023
2021 30.1.2022 31.1.2022
2020 29.1.2021 29.1.2021
2019 30.1.2020 31.1.2020
2018 31.1.2019 1.2.2019
2017 30.1.2018 30.1.2018
2016 31.1.2017 1.2.2017
2015 30.1.2019 5.2.2016
2014 9.1.2015 9.1.2015
2013 20.1.2014 23.1.2014

Certifikát na tepelné čerpadlá

Spoločnosť ESM Yzamer enrgetické služby a monitoring s.r.o. je nositeľom certifikátu EÚ na inštaláciu tepelných čerpadiel podľa pravidiel vzdelávacej komisie EHPA.

Dátumy pridelenia certifikátov na tepelné čerpadlá

Rok oznamovania Údaje oznámené Certifikát pridelený
2023 29.1.2024 29.1.2024
2022 27.1.2023 27.1.2023
2021 31.1.2022 31.1.2022
2020 29.1.2021 30.1.2021
2019 27.1.2020 5.2.2020
2018 31.1.2019 8.2.2019
2017 26.1.2018 26.1.2018
2016 30.1.2017 31.1.2017
2015 27.1.2016 28.1.2016
2014 16.12.2014 9.1.2015
2013 22.1.2014 22.1.2014