Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
21. máj 2022 školenie F plyny I, II Štúrovo 10 1  Nie

Komentár

Aktualizačné školenie podľa Nar 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
10612 Attila Szűcs