Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
4. február 2023 skúška F plyny I, II Štúrovo 1 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
11315 Ferenc Meczner