Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
27. jún 2023 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Zlaté Moravce 20 1  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3751 Peter Hemčík