Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
12. september 2023 školenie F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Šamorín 36 10  Áno

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
11730 Adam Čech
11727 Ronald Dolinský
11729 Peter Egl
11728 Igor Fabri
11487 Dávid Gerža
11714 Marcel Lakatoš
11726 Jaroslav Praslička
11658 Tomáš Raduly Peter
11699 Peter Šeliga
11479 Alojz Veselovský