Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. september 2024 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Šamorín 2 1  Áno

Komentár

Len OPAKOVANÁ Skúška na kategóriu I-S, III, IV, MobKlim autoklimatizácie podľa Nar. 2015/2067/EU a 307/2008/EÚ

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
12356 Zdenko Duraj Ing.