Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
17. august 2024 skúška F plyny I, II Štúrovo 40 8  Áno

Komentár

Pre firmu INSULMASTER - Skúška na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v MAĎARSKOM jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
12612 István Csortos
12533 Alex Horváth
12611 Imre Ferenc Illés
12609 Sándor Illés
12608 Máté Ivánkovics
12610 József Makura
12613 László Mányi
12575 Tibor Pádár