Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. október 2011 skúška F plyny SF6 21 7  Nie

Komentár

28.10. 2011 USS Steel Košice Školenie a skúšky na SF6 podľa Nariadenia č. 305/2008/ES. Kliknutím na tento sa objaví zoznam účastníkov.

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3417 František Bogačevič
3421 Ján Elischer
3409 Jozef Komlossy
3415 Vladimír Kozák
3418 Vladimír Macko
3413 Jozef Rémias
3422 František Šovary