Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
28. október 2011 skúška F plyny SF6 21 7  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3417 František Bogačevič
3421 Ján Elischer
3409 Jozef Komlossy
3415 Vladimír Kozák
3418 Vladimír Macko
3413 Jozef Rémias
3422 František Šovary