Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
19. apríl 2013 školenie F plyny SF6 Rovinka 21 8  Nie

Komentár

Skúška na SF6

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3962 Róbert Breier Mgr., PhD.
1125 Ján Fafrák
3859 Ladislav Fóka
3937 Michal Jacko Ing.
3966 Miroslav Ješkovský RNDr. PhD.
3987 Marcela Morvová, ml. Mgr.
3910 Roman Siblík
3860 Teodor Vászondi