Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
3. jún 2015 školenie VTZ plynové Rovinka 24 24  Nie

Komentár

Školenie podľa §16 a §18 VTZ plynové vyhlášky č. 508/2009 Z.z. na TSÚ v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5107 Róbert Andódi Ing
1498 Miloš Bajnoci
4489 Karol Brezina Ing.
2917 Ján Dzíbela
5123 Miroslav Franek
1505 Marek Hauptvogel
5195 Miroslav Hörik
2865 Radoslav Ivanič
4504 Rastislav Kakalík
3336 Milan Kristek
5164 Imrich Kubina Ing.
4686 Martin Kuchár
1036 Juraj Kulička
3305 Bernard Lukovský
2777 Jakub Maruniak
2466 Marián Mókus
4975 Lukáš Nahácky
5156 Robert Pauer
1015 Ján Pečimon
3542 Tomáš Rajko Ing.
3994 Martin Svetlík Ing.
2600 Roland Szarka
4060 Peter Tolnay
1195 Daniel Vőrős