Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. apríl 2015 skúška F plyny I, II Poľsko 50 4  Nie

Komentár

Exams according to Reg. 303/2008/EU category I, II in Warsaw

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5038 Krzysztof Kocot
5041 Sebastian Kozłowski
5039 Grzegorz Machaj
5040 Mariusz Sławczyk