Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
26. jún 2015 skúška F plyny I, II Štúrovo 22 21  Nie

Komentár

Skúšky na kategórie I, II, MobKlim,dňa 26.6.2015 v Štúrove v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5334 Tibor Barna
5320 Tamás Bartos
5335 Sándor Dabi
5337 János Fekete
5312 István Ferenczi
5323 Tamás Gábriel
5331 Géza István Horváth
5306 Péter Jánosa
5321 István Kántor
5324 István Kecskés
5322 János Lukucz
5328 András Molnár
5314 Sándor Nagy
5313 Dániel Niederkirchner
5315 Tamás András Ősz
5329 László Pannai
5336 Olivér Schmidt
5332 László Török
5327 Gyula Vágó
5333 László Vestner
5330 Antal András Virág