Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
2. október 2015 skúška F plyny MobKlim Štúrovo 1 1  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
5775 Imre Turcsány