Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
7. máj 2016 skúška F plyny I - Skladník, III, IV, MobKlim Štúrovo 2 2  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
9786 József Klausz
9787 Sándor Mészáros