Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
21. jún 2016 skúška F plyny I, II, MobKlim 3 3  Nie

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
6831 Ladislav Bindics
6832 Ján Mikulič
6830 Pavol Novák