Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
24. apríl 2017 skúška F plyny I, II Rovinka 20 0  Nie

Komentár

Skúšky študenti 4.r. STU SjF

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly