Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
8. júl 2017 skúška F plyny I, II Štúrovo 17 17  Nie

Komentár

Aktualizačné školenie a škúška na kategórie I a II podľa Nar. 2015/2067/EU v Štúrove v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7540 János Balogh
4204 Krisztián Bánkuti
3237 Gábor Báthory
3366 Imre Beke
3224 Zsolt Komáromi
3248 Ferenc Kovács
7533 Gábor Madari
3440 Ferenc Molnár
3375 Péter Pál
3151 Imre Seres
3380 Attila Svecz
3381 Gábor Szabó
7541 Sándor Szántó
3363 Zoltán Attila Takács
3252 Péter Tompa
3255 Gábor Zöldi
7539 Ádám Zsekán