Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
13. november 2017 školenie F plyny I, II, III, IV, I - Skladník Rovinka 6 6  Nie

Komentár

Aktualizačné školenie na kategórie I a II podľa Nar. 2015/2067/EU v Rovinke

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
3427 Ján Jankeje
2864 Ľubomír Oravec
1775 Peter Tomlein Doc. Ing. PhD.
2897 Róbert Werdenich
1611 Jaroslav Zöldfay