Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
1. marec 2018 školenie F plyny Z 2 2  Nie

Komentár

Základný kurz na prácu s halogénovanými chladivami (6 dní), Šamorín

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
7946 Tibor Matus
7945 Alexander Németh