Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
23. november 2010 školenie F plyny I Nové Mesto nad Váhom 1 24  Nie

Komentár

Školenie podľa Nariadenia 303/2008/ES v Novom Meste nad Váhom. Zaradení účastníci budú pozvaní emailom

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2391 Jozef Adamec
2352 Ondrej Bakulár
2392 Andrej Belejkanič
2355 Peter Berec
2393 Jaroslav Danišek
1127 Jozef Ďurovič
2394 Štefan Jurek
1470 Slavomír Kašiar
1133 Marian Leško
2395 Rastislav Líška
2350 Pavel Litavský
2351 Gabriel Madarász
2397 Jaroslav Mareš
2396 Roman Martinka
2398 Daniel Orovnicky Mgr.
2399 Gabriel Peregrin
2400 Pavol Pirožek
2402 Jozef Šabík
2401 Miroslav Skokňa
2404 Slavomír Šoltýs
2353 Ivan Tárnok
2405 Kristián Tóth
1055 Jaroslav Vavrík