Skúška

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
16. november 2018 skúška F plyny II Šamorín 4 4  Nie

Komentár

Skúška na kategóriu II podľa Nar 2015/2067 a zákona 348/2015 Z.z. v Šamoríne, ul Vicenzy 2209/8A

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8157 Július Isza Ing.
8380 Martin Tomša
8379 Pavol Tomša
7875 Gejza Zeithaml