Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
22. september 2018 školenie F plyny I, II Štúrovo 8 8  Nie

Komentár

Školenie na kategóriu I, II podľa Nar. 2015/2067/EU v maďarskom jazyku

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
8180 Péter Csernus
8371 György Fábri
8359 András Harman
8369 Péter Józsa
8360 Gábor Dániel Kiss
8363 Jenő Kranabet
8357 Gábor Lengyel
8356 Zsolt Oláh