Školenie

Dátum Druh Typ Miesto Limit Počet Voľné
21. marec 2019 školenie Tepelné čerpadlá Šamorín 6 6  Nie

Komentár

Aktualizačná odborná príprava na tepelné čerpadlá 21.3.2019 od 8.00 podľa §13a zákona 309/2009 Z.z. v Šamoríne

Účastníci

Osvedčenie Meno Priezvisko Tituly
2624 Ján Adamec Ing.
4392 Andrej Hutko
1465 Martin Jakabovič Ing
2983 Miroslav Machovič Ing.
2743 Ján Vajda
4298 Radoslav Zastko